03/18
05/24

Bibhu Pandey

 Management Team

02/04
05/24

Aryan Karn

 Web Team

12/13
05/24

Reenu Maharjan

 Management Team

02/09
05/24

Priyanka Koirala

 Management Team

05/05
05/24

Pratik Lamichhane

 Sales and Marketing Team

09/04
05/24

Sarthak Guragai

 Sales and Marketing Team

07/15
05/24

Abhay Pandey

 Sales and Marketing Team

01/02
05/24

Mahesh Karki

 Web Team

03/31
05/24

Amir Shakya

 Php Team, Web Team

01/18
05/24
09/13
05/24

Dilip Kumar Giri

 Web Team

04/01
05/24

Hisha Maharjan

 Web Team

12/07
05/24

Khusbu Shrestha

 Sales and Marketing Team

05/03
05/24

Ankur Poudel

 QA Team

11/14
05/24

Aarati Gartaula

 Management Team

10/14
05/24

Prabhav Lamichhane

 Web Team

06/09
05/24

Sanisha Phuyal

 QA Team

07/27
05/24

Aayush Dura

 Web Team

09/08
05/24

Saroj Adhikari

 Web Team

03/19
05/24

Biraj Poudel

 Web Team

10/08
05/24

Baibhav Basnet

 QA Team

06/28
05/24

Ajip Maharjan

 Creative Team

11/28
05/24

Rakesh Niraula

 Java Team

02/27
05/24
05/09
05/24

Sachin Aryal

 Web Team

09/04
05/24

Jaman Nakarmi

 Creative Team

01/07
05/24

Samir Poudyal

 Web Team

09/02
05/24

Nischal Hada

 QA Team

02/26
05/24

Sahanshila Kapali

 Sales and Marketing Team

04/16
05/24

Shyam Kishor Pandit

 App Team

05/14
05/24

Nawaraj Jaishi

 Web Team

11/01
05/24

Amit Dhakal

 Java Team

07/23
05/24

Sagar Adhikari

 Web Team

01/03
05/24

Ajaya Shrestha

 App Team

04/27
05/24

Sushan Khanal

 Dot Net Team

11/03
05/24

Ashlesh Moungdolya Kshatri

 Creative Team

05/16
05/24

Santosh Acharya

 App Team

01/03
05/24

Krijan Niroula

 Java Team

03/11
05/24

Jagdish Pandey

 Dot Net Team

12/25
05/24

Vivek Thakur

 Dot Net Team

12/20
05/24

Sujam Babu Shrestha

 Creative Team

01/30
05/24

Saajan Danuwar

 Dot Net Team

08/06
05/24

Ritesh Thapa

 Creative Team

08/29
05/24

Sagun Rana

 Sales and Marketing Team

07/04
05/24

Evan Dangol

 Dot Net Team

11/18
05/24

Ankit Jaiswal

 Web Team

12/19
05/24

Bigya Tuladhar

 Web Team

08/14
05/24

Kabin Manandhar

 App Team

06/21
05/24

Rahul Gupta

 Creative Team

12/30
05/24

Kumar Subedi

 Php Team, Web Team

04/19
05/24

Nikhil Pokharel

 Web Team

10/22
05/24

Sakar Subedi

 Web Team

01/07
05/24

Rujeet Prajapati

 App Team

08/19
05/24

Saugat Rimal

 Web Team

09/03
05/24

Raju K.C.

 Java Team

12/20
05/24

Roshan Kattel

 IOT Team

08/11
05/24

Upendra Dhamala

 Web Team

10/20
05/24

Amir Suwal

 App Team

03/11
05/24

Bipin Shakya

 Sales and Marketing Team

03/22
05/24

Samita Rana Magar

 Executive

06/29
05/24

Sunil Regmi

 Executive

11/27
05/24

Suraj Majhi

 Executive

08/07
05/24

Kuldeep Sharma

 Php Team, Web Team